Utbildning

Vilken utbildning behöver du komplettera med för att komma i mål med din dröm? På eyes4work kan vi hjälpa dig med olika typer av utbildningsinsatser som du kan behöva. Är du osäker på vad som saknas för att du ska kunna komma vidare? Tveka inte att kontakta oss för hjälp med eventuell studieplanering eller stöttning i dina olika valmöjligheter.