Validering inom Fastighetsbranschen

Tillsammans med våra samarbetspartners validerar eyes4works testledare dig som behöver få dina kunskaper och färdigheter inom fastighetsbranschen validerade. Om man har utvecklat kunskaperna genom en utbildning, många år på jobbet eller på något annat sätt spelar ingen roll. Det väsentliga är att synliggöra det man kan just nu, för att i ett nästa steg ta vara på den kompetens som finns eller gå vidare med en riktad kompetensutveckling.

 

 

Validering kan ske i tre steg där steg 1 är validering mot yrkeskartläggning, steg 2 validering mot intyg och steg 3 är validering mot betyg. Man kan valideras mot yrkesrollerna fastighetstekniker, fastighetsvärd och fastighetsskötare.